לכוד

1 adj. מצוי במלכודת, תפוס, אחוז, כבוש, שנלכד, שנפל בפח, שנפל ברשת, שבוי, מפות
2 מיזוג, איחוד, קיבוץ, איסוף, צירוף, שילוב, חיבור, איחוי, קישו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אוטוטומיה — (בזואולוגיה) קטיעה עצמית של איבר פגוע או לכוד (כגון זנב לטאה) …   אוצר עברית

  • אוטוטומייה — (בזואולוגיה) קטיעה עצמית של איבר פגוע או לכוד (כגון זנב לטאה) …   אוצר עברית

  • אחוז — 1 adj. מוחזק, תפוס, לכוד, אוחזים בו; תקוף, מוכה, הלום; מחובר, מרותק, דבוק, צמו 2 חלק, מאית, כמות מסוימת, מספר מסוים, פרוסנט, פרוצנט, % …   אוצר עברית

  • הילכדות — היות לכוד, היות נלכד, היתפסות במלכודת, נפילה בשבי, נפילה בפ …   אוצר עברית

  • הלכדות — היות לכוד, היות נלכד, היתפסות במלכודת, נפילה בשבי, נפילה בפ …   אוצר עברית

  • חטוף — 1 adj. חפוז, פתאומי, מזורז, מהיר מאוד, מיידי, בבת אחת, במהירו 2 שבוי, לכוד, גזול, מוחזק בכוח, נלקח ללא רשו …   אוצר עברית

  • כבוש — 1 adj. חבוי, מוחבא, מוסתר, מוצנע, נעלם, טמיר, עלום, מוטמן; מרוסן, מובלג, מוכנע, מאופק, מופנ 2 adj. מוחמץ, חמוץ, משומ 3 adj. סלול, מיושר, דרוך, מגוהץ, הדו 4 adj. תחת לחץ, לחוץ, דחוס, דרוך, מגוהץ, הדוק, דחוק, סחוט, מיושר, מוחל 5 adj. תחת שלטון זר,… …   אוצר עברית

  • לכד — 1 v. אוחד, גובש, אוגד, חובר, נעשה מלוכד, נעשה מגובש, נעשה מאוחד, נעשה הרמונ 2 v. לאחד, לגבש, לאגד, לחבר, להביא לליכוד, ליצור גיבוש, להשיג אחדות, ליצור הרמוני 3 v. להיתפס; להילקח בשבי; להיכבש; להיתפס במלכודת, להיעשות לכוד, לא להצליח להשתחרר, להסתב …   אוצר עברית

  • מאוגף — adj. מכותר, מוקף מאגפיו, לכוד, נתון במצור, כלוא בין כוחו …   אוצר עברית

  • מאוהב — adj. אוהב, אחוז אהבה, לכוד בחבלי האהבה, חושק, נמשך, מוקסם, חומד, משתוקק, עורג, מתאוו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.