אינוונטר מת

דוממים, חפצים, אביזרים, פריטים, כל מה שאינו חי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אינוונטר — מצאי, רשימה מפורטת, פירוט נכסים; רכוש, ציוד, אביזרים, פריטים, נכסי …   אוצר עברית

  • אינוונטר חי — בעלי חיים, חיות, בני תמותה {{}} …   אוצר עברית

  • מצאי — אינוונטר, אספקה, מלאי, ציוד, רכוש, אביזרים, פריטים, מאגר, מצבור, עתודה, מילואים, סטוק, רזרוו …   אוצר עברית

  • רשימת מצאי — אינוונטר, רשימה מפורטת של מה שיש {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.