אינהרנטי

1 adj. פנימי, טבעי, עצמי, תוכי, מהותי, מולד, טבוע, קיים כחלק אינטגרלי, בלתי נפרד, דבו
2 adj.

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פנימי — adj. תוכי, שבתוך, מקרב, אמצעי, אינהרנטי, המהווה חלק אינטגראלי, מבית, מולד, מעובי, בעומק, בגוף, בבשר, מוסתר, חבוי, מכוסה, אינטימ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.