אינדיבידואלי

adj. פרטני, פרטי, השייך לאינדיבידואום, השייך לפרט, אישי, מיוחד לאדם מסוים, עצמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן אינדיבידואלי — אישית, באופן אישי, באופן עצמאי, בנפרד {{}} …   אוצר עברית

  • אישי — adj. פרטי, קרוב, עצמי, אינטימי, דיסקרטי, השייך לאיש אחד בלבד, אינדיבידואלי, יחיד, יחידנ …   אוצר עברית

  • אשי — adj. פרטי, קרוב, עצמי, אינטימי, דיסקרטי, השייך לאיש אחד בלבד, אינדיבידואלי, יחיד, יחידנ …   אוצר עברית

  • באופן עצמאי — באופן אינדיבידואלי, אישית, באופן אישי, בנפרד {{}} …   אוצר עברית

  • בניפרד — adv. לחוד, באופן אינדיבידואלי, ביחידות, אחד אחד, באופן עצמאי, בכוחות עצמ …   אוצר עברית

  • בנפרד — adv. לחוד, באופן אינדיבידואלי, ביחידות, אחד אחד, באופן עצמאי, בכוחות עצמ …   אוצר עברית

  • טיפול פרטני — טיפול אינדיבידואלי {{}} …   אוצר עברית

  • יחידני — adj. אינדיבידואלי, פרטני, פרטי, השייך ליחיד, אישי, עצמ …   אוצר עברית

  • עצמי — 1 adj. גשמי, חומרי, מציאותי, ממשי; גרמי, שלדי, של העצם, מן העצ 2 adj. של עצמו, את עצמו, מעצמו, לא של האחרים, לא את האחרים, של הפרט, בכוחות עצמו, בידיו הוא, הבא מתוכו, ללא עזרה מבחוץ, מאליו, אוטומטי, אישי, פרטי, אינדיבידואלי, של גופ 3 adv. ע י… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.