לב נפול

מאוכזב, מיואש, מתוסכל {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נפול — adj. שקוע, רפוי, מדולדל, מתדלדל, תלוי, תולה ברפיון, ירוד, פחות, כחוש, מצומ …   אוצר עברית

  • סרוח — adj. שרוע, שטוח, פשוט איברים, מרוח, זוחל על הארץ; נפול, מדולדל, קמל, מיובש, חסר חיי …   אוצר עברית

  • קער — 1 v. להיעשות קעור, להיעשות שקוע, להיעשות נפול, להיעשות שקערורי, להיעשות דמוי קערה, לשקוע באמצעיתו, להתעג 2 דבר קעור, שקע, שקערורית, קערה, בליטה כלפי פנים, חו …   אוצר עברית

  • שמוט — adj. נפול, נטוי, שנשמט, שצנח, שהוזז הצידה, נשור, מופל, שנשל, משולש …   אוצר עברית

  • שפוך — adj. שנשפך, שהורק, שרוקן, מזוג, נמזג, נסוך, יצוק, שרוי, נפול; תשוש, רצוץ, מות …   אוצר עברית

  • שקע — 1 v. הוטבע, טובע, הורד למצולות, הושקע; הוכנס פנימה, הוחדר, ננעץ, נתחב, נתקע, הושם בתוך 2 v. הוכנס (הון) , הוקדש, הוצא במטרה לשאת רווחים בעתיד; הוטבע, שוקע, הורד למצולות, טוב 3 v. להטביע, לטבע, להוריד למצולות, להשקיע; להכניס פנימה, להחדיר, לנעוץ,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.