אין לי מילים

אין בנמצא מילים שיתארו את עצמת תחושותי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אין מילים בפיו — אין בנמצא מילים שיתארו את עצמת תחושותיו {{}} …   אוצר עברית

  • בלי מילים — מדבר בעד עצמו, אין צורך בהסברים מילוליים {{}} …   אוצר עברית

  • ללא מילים — מדבר בעד עצמו, אין צורך בהסברים מילוליים {{}} …   אוצר עברית

  • מה אני אגיד לך? — כל מה שאני אגיד עכשיו יהיה צפוי אבל אני בכל זאת אגיד, אין לי מילים {{}} …   אוצר עברית

  • אל תשאל — אין מילים לתאר, קרה דבר רב משמעות (לטובה או לרעה) {{}} …   אוצר עברית

  • דבר אל העצים — אין טעם לבזבז מילים, אף אחד לא מקשיב {{}} …   אוצר עברית

  • חבל על המילים — אין מה להכביר מילים כי בלאו הכי זה לא ישנה כלום {{}} …   אוצר עברית

  • לא מצא את המילים — אין מילים בפיו, לא הצליח לבטא את רחשי לבו {{}} …   אוצר עברית

  • נותר ללא מענה — אין מילים בפיו, לא ידע מה לומר {{}} …   אוצר עברית

  • Modern Hebrew grammar — is the grammar of the Modern Hebrew language. It is partly analytical, expressing such forms as dative, ablative, and accusative using prepositional particles rather than morphological cases. However, inflection plays a decisive role in the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.