לא מאוגד

s{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מאוגד — adj. מחובר, מצורף, מלוכד, מאוחד, צרור, מקובץ, אסוף, מלופף, מוצמד, מסופח; קשור, כרוך, נוג …   אוצר עברית

  • עסק לא מאוגד — עסק שאינו מהווה תאגיד {{}} …   אוצר עברית

  • אחוד — 1 adj. מאוחד, משותף, מחובר, מלוכד, מאוגד, קשור, מקושר, מאוחה, סולידרי, הרמוני מתואם; שווה, זה 2 אגודה, מועדון, חברה, שותפות, ברית, התאגדות, התאחדות, אחדות; מיזוג, ליכוד, חיבור; אחדות, ייחו …   אוצר עברית

  • אסף — 1 n. שם עבר 2 v. להיקבץ, להתכנס, להיקהל; להיאגר, להיצבר, להיערם; להילקח, להיקלט; למות, לעבור מהעולם הז 3 v. להתכנס, להתקבץ, להתקהל, להזדמן יחד, להיפגש, להתלכד; להתלקט, להצטבר, להיאגר, להיאצר, להתער 4 v. לקבץ, לכנס, להקהיל; ללקט, לצבור, לאגור,… …   אוצר עברית

  • ארוז — adj. צרור, קשור, סגור, כרוך בחבילה, עטוף, לפוף, מעוטף, מאוגד, אחוז, צנו …   אוצר עברית

  • ארוז בחבילה — חבול, קשור, כרוך בחבילה, מאוגד {{}} …   אוצר עברית

  • חבול — 1 adj. פצוע, מוכה, שרוט, כאוב, פגוע, מלא חבלו 2 adj. קשור, ארוז, צרור, כרוך בחבילה, מאוגד, אחוז, אסו …   אוצר עברית

  • מאוחד — adj. מאוגד, מחובר, מלוכד, מגובש, משותף, מקובץ, מצורף, מוצמד, קשור, כרוך, צמוד, צרור, אסוף, מלופ …   אוצר עברית

  • מאורגן — adj. מסודר, מוכן, ערוך, מותקן, מתוכנן, ברור, נהיר; במסגרת ארגון, מאוגד, משותף, כלל …   אוצר עברית

  • מוסף — תוספת, נספח, אפנדיקס; שהוסיפו אותו, מצורף, מחובר, מוצמד, מסופח, מאוגד, כרוך; נוסף, עודף, משלים, מעל; חוברת המצורפת לעיתון; תפילה מיוחדת לחגי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.