אין כל אפשרות

אי-אפשר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אין שום סיכוי — אין שום אפשרות שיתגשם {{}} …   אוצר עברית

  • אין חקר — אין לשער, אין לאמוד, אין אפשרות להעריך {{}} …   אוצר עברית

  • אין ברירה — אין אפשרות אחרת, הכרחי, מחויב המציאות {{}} …   אוצר עברית

  • אין סיכוי — דבר שאין שום אפשרות שיתגשם {{}} …   אוצר עברית

  • נעילת מכם — מצב בו ראדאר מזהה בוודאות עצם ועוקב אחר כל תנועותיו כך שכמעט אין לו אפשרות אפשרות להימלט {{}} …   אוצר עברית

  • התשלום במזומן בלבד — אין אפשרות לקבל אשראי, ניתן לשלם רק במזומנים {{}} …   אוצר עברית

  • אי-אפשר — לא ייתכן, אין יכולת, אין אפשרות …   אוצר עברית

  • אופק — 1 n. שם משפחה, שם פרטי (לזכר) 2 הקו שבו נראים שמים וארץ נוגעים זה בזה, קו החיבור בין שמים לים, מקום רחוק, אין סו 3 חוג ידיעות, השקפה, ידע, שכל, חכמה, בינה, הבנה, דעת, מחשבה, יכולת, ראייה; סיכוי, אפשרות, תקוו …   אוצר עברית

  • המספר שהגעת אליו אינו פועל זמנית — זמנית אין אפשרות לשוחח עם מנוי מספר הטלפון שחייגת אליו {{}} …   אוצר עברית

  • המספר שהגעת אליו איננו מחובר — זמנית אין אפשרות לשוחח עם מנוי מספר הטלפון שחייגת אליו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.