כליה

1 איבר בגוף; (ברבים) - מוסר, מורל, מצפו
2 הכחדה, השמדה, המתה, קטילה, החרבה, הרס, חורבן, אבדון, שיממון, סוף, קץ, תום; תשוקה, כמיהה, ערגה, ציפייה, תאוו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כליה מלאכותית — כליה המושתלת בניתוח בגוף אחר {{}} …   אוצר עברית

  • השתלת כליה — ניתוח בו מחדירים כליה זרה לגוף {{}} …   אוצר עברית

  • גזר עליו כליה — דן אותו לאבדון, קבע את סופו, חרץ את גורלו למות {{}} …   אוצר עברית

  • כריתת כליה — s{{}} …   אוצר עברית

  • מינים בסכנת כליה — מיני בעלי חיים וצמחים שנשקפת סכנה להמשך קיומם {{}} …   אוצר עברית

  • נגזרה עליו כליה — נידון למוות, נחרץ גורלו {{}} …   אוצר עברית

  • שואה ומשואה — כליה מוחלטת, קטסטרופה {{}} …   אוצר עברית

  • אבדן — איבוד, היעלמות, הליכה ללא שוב; אבדה, חוסר, נזק, קלקול, הפסד, כישלון, מפלה; חורבן, כליה, הר …   אוצר עברית

  • אגוז קשיו — אגוז טרופי קטן בצורת כליה {{}} …   אוצר עברית

  • אובדן — איבוד, היעלמות, הליכה ללא שוב; אבדה, חוסר, נזק, קלקול, הפסד, כישלון, מפלה; חורבן, כליה, הר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.