אים

1 v. הופחד, הטילו עליו אימה, הובהל, , השתמשו נגדו באיום, הוזהר, הותרה; סוכן, הועמד בסכנ
2 v. להפחיד, להטיל אימה, להבהיל, להטיל פחד, להפעיל איום, להזהיר, להתרות; לסכן, להעמיד בסכנ
3 אימא, הורה ממין נקבה, נקבה בהורים, אישה שיש לה ילדים; מטרופולין, עיר ראשית; מקור, סיב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • A language is a dialect with an army and navy — is one of the most frequently used aphorisms in the discussion of the distinction between dialect and language. It illustrates the fact that the political status of the speakers influences the perceived status of their language or dialect. The… …   Wikipedia

  • Una lengua es un dialecto con un ejercito y una marina — «Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina» es uno de los aforismos más citados en las discusiones sobre la diferencia entre lo que es un dialecto y lo que es una lengua. Ilustra el hecho de que el estatus político de los hablantes… …   Wikipedia Español

  • Ботошанский, Яков Абрамович — Янкев Ботошанский יעקבֿ באָטאָשאַנסקי Псевдонимы: Яаков бен Авроһом Янкэлэ Гуйбалес Шимэлэ Сорокер Яша Мончи Ханэ Левин Дата рождения: 6 августа …   Википедия

  • Гропер, Янкев — Янкев Анчл Гропер (идиш יעקבֿ גראָפּער‎; 21 августа 1890, Михайлены, Молдавия, Румыния 12 декабря 1968, Хайфа, Израил …   Википедия

  • Ботошанский — Ботошанский, Яков Абрамович Янкев Ботошанский יעקבֿ באָטאָשאַנסקי Псевдонимы: Яаков бен Авроһом Янкэлэ Гуйбалес Шимэлэ Сорокер Яша Мончи Ханэ Левин Дата рождения: 6 августа 1895 …   Википедия

  • Ботошанский, Яков — Янкев Ботошанский (идиш יעקבֿ באָטאָשאַנסקי; также под псевдонимами: Яаков бен Авроhом, Янкэлэ Гуйбалес, Шимэлэ Сорокер, Яша Мончи, Ханэ Левин и др.; 6 августа 1895, Новая Килия Измаильского уезда Бессарабской губернии 26 октября 1964,… …   Википедия

  • Ботошанский Я. — Янкев Ботошанский (идиш יעקבֿ באָטאָשאַנסקי; также под псевдонимами: Яаков бен Авроhом, Янкэлэ Гуйбалес, Шимэлэ Сорокер, Яша Мончи, Ханэ Левин и др.; 6 августа 1895, Новая Килия Измаильского уезда Бессарабской губернии 26 октября 1964,… …   Википедия

  • Ботошанский Я. А. — Янкев Ботошанский (идиш יעקבֿ באָטאָשאַנסקי; также под псевдонимами: Яаков бен Авроhом, Янкэлэ Гуйбалес, Шимэлэ Сорокер, Яша Мончи, Ханэ Левин и др.; 6 августа 1895, Новая Килия Измаильского уезда Бессарабской губернии 26 октября 1964,… …   Википедия

  • Ботошанский Яков Абрамович — Янкев Ботошанский (идиш יעקבֿ באָטאָשאַנסקי; также под псевдонимами: Яаков бен Авроhом, Янкэлэ Гуйбалес, Шимэлэ Сорокер, Яша Мончи, Ханэ Левин и др.; 6 августа 1895, Новая Килия Измаильского уезда Бессарабской губернии 26 октября 1964,… …   Википедия

  • Ботошанский Яков — Янкев Ботошанский (идиш יעקבֿ באָטאָשאַנסקי; также под псевдонимами: Яаков бен Авроhом, Янкэлэ Гуйбалес, Шимэлэ Сорокер, Яша Мончи, Ханэ Левин и др.; 6 августа 1895, Новая Килия Измаильского уезда Бессарабской губернии 26 октября 1964,… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.