אילוץ

כפייה, הכרח, הכרחה, הפצרה, הפצ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מתוך אילוץ — בצורה מאולצת, בצורה כפויה …   אוצר עברית

  • הכרחה — אילוץ, כפייה, כפייתיות, אי מתן בריר …   אוצר עברית

  • יירוט מטוס — אילוץ מטוס לסטות ממסלולו, הורדת מטוס אויב {{}} …   אוצר עברית

  • כפייה דתית — אילוץ החילוניים להתנהג עפ י חוקי הדת {{}} …   אוצר עברית

  • אונס — כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • אינוס — כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • אלץ — 1 v. הוכרח, נכפה עליו, חויב, נאנס, נלחץ, נדרש בעל כורחו, נאלץ, נגרם לו לעשות בניגוד לרצונו, נתבע, נתבקש בתוקף, נדחק, נדחף, הוטל עליו, לא ויתרו לו, נעשה נגדו שימוש בכוח; הוכתב לו, צווה, הורו לו, פקדו עלי 2 v. לגרום לאילוץ, להכריח, לכפות, לחייב,… …   אוצר עברית

  • אנוס — 1 n. שאנסו אותו, שהכריחו אותו, שכפו עליו, מחויב, חייב, מוכרח, נאלץ; יהודי שהמיר את דת 2 כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • אניסה — כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכו …   אוצר עברית

  • בכוח — adv. בעצמה רבה, באון, במרץ; בכפייה, מתוך אילוץ; באופן פוטנציאל …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.