אילוח

הידבקות, זיהום, הזדהמות, גרימה ללכלוך, הינגעות, קבלת מחלה, אינפקצי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הזדהמות — אינפקציה, דלקת, הדלקה, קבלת זיהום, הידבקות בזיהום, אילוח, התלכלכות, היטנפות, כניסת זוהמ …   אוצר עברית

  • התלכלכות — היטנפות, הזדהמות, היעשות מלוכלך, אילוח, כניסת זוהמה, הסתאבות, היטמאות, התכסות ברפ …   אוצר עברית

  • זהום — לכלוך, טינוף, אילוח, סיאוב, הכתמה; דלקת, אינפקציה, סיבו …   אוצר עברית

  • זיהום — לכלוך, טינוף, אילוח, סיאוב, הכתמה; דלקת, אינפקציה, סיבו …   אוצר עברית

  • עיכור — לכלוך, דליחה, זיהום, טינוף, אילוח, הכתמה; העכרה, קלקול, פגימה, חבלה, הרס, השחתה, פגיעה, הפרעה, סכסו …   אוצר עברית

  • עכור — 1 adj. מלוכלך, דלוח, מטונף, עכרורי, לא צלול, סמיך, בוצי, מעופש, רקוב; קודר, לא נעים, עצוב, מדוכדך, מלנכול 2 לכלוך, דליחה, זיהום, טינוף, אילוח, הכתמה; העכרה, קלקול, פגימה, חבלה, הרס, השחתה, פגיעה, הפרעה, סכסו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.