כברת

מידת אורך קדומה לדרכים, קצר, מסוים (לגבי אורך, שטח, גודל וכו')

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כברת-אדמה — שטח אדמה מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • כברת-ארץ — מרחק מסוים, חלק מהדרך {{}} …   אוצר עברית

  • כברת-דרך — מרחק מסוים, חלק מהדרך {{}} …   אוצר עברית

  • כברת-קרקע — שטח אדמה מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • חברים מהזבל — חברים ותיקים, חברים שעברו יחד כברת דרך ארוכה {{}} …   אוצר עברית

  • ניר — 1 n. שם פרטי (לזכר) 2 גיליון, דף, גיליון כתיבה; תעודה, מסמך; עטיפה, עיתון; דבר חסר ערך, תיאוריה, הלכ 3 שדה חרוש, שדה, חלקה, כברת אדמה שנחרש …   אוצר עברית

  • שטח — 1 v. לפרוש, למתוח, להושיט, לשלוח קדימה; להציג, להגיש, להביא, להעלות, להביע, לבטא, לספר בפרוטרוט, לשט 2 v. לרדד, לרקע; לפרוש, למתוח, להושיט, לשלוח קדימה; לשטוח, להציג, להגיש, להעלות, להביע, לבטא, לספר בפרוטרו 3 v. לשטוח, לפרוש, למתוח, להושיט,… …   אוצר עברית

  • שעל — 1 v. להיתקף בשיעול, לכחכח בגרונו, להיות מצונן, לפלוט אוויר מן הריאות בקול רם, לפלוט ליחה מהגרו 2 צעד, צעידה, פסע, פסיעה, מדרך כף הרגל, דרגה, כברת דרך, מהל …   אוצר עברית

  • MASORAH — This article is arranged according to the following outline: 1. THE TRANSMISSION OF THE BIBLE 1.1. THE SOFERIM 1.2. WRITTEN TRANSMISSION 1.2.1. Methods of Writing 1.2.1.1. THE ORDER OF THE BOOKS 1.2.1.2. SEDARIM AND PARASHIYYOT …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.