יש לך מושג

אולי אתה יודע משהו לגבי-? {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מושג — 1 adj. נתפס, נלכד, נעקף, מודבק, מוצא לפועל, מוגשם, מבוצע, מיושם, מקוי 2 מונח, מילה, ערך, הגדרה, ניסוח מדעי, טרמין, רעיון, תפיסה, ידיעה, הכרה, הבנה, קונספ …   אוצר עברית

  • מושג כללי — מעט אינפורמציה, ידיעה של חלק מהפרטים {{}} …   אוצר עברית

  • מושג מוטעה — תפיסה מוטעית, דעה מוטעית {{}} …   אוצר עברית

  • מושג קל שבקלים — מינימום אינפורמציה, ידיעה של מעט מאוד פרטים {{}} …   אוצר עברית

  • שמץ של מושג — רמז, מושג קלוש, מושג קל שבקלים …   אוצר עברית

  • אין לו מושג — אינו מבין בזה כלום, לא יודע {{}} …   אוצר עברית

  • מונח משפטי — מושג שמשפטנים עושים בו שימוש, ביטוי משפטי {{}} …   אוצר עברית

  • צפיפות אוכלוסין — מושג המתאר את מספר האנשים ביחס ליחידת שטח מאוכלסת {{}} …   אוצר עברית

  • מושגי — adj. של מושג, שיש בו מושג מסוים, תפיסתי, רעיוני, הבנתי, קונספטואל …   אוצר עברית

  • Данцигер, Ицхак — Ицхак Данцигер ивр. יצחק דנציגר‎ …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.