יסוד

1 אלמנט (כימיה) , חומר כימי טהור, מרכיב בסיס
2 כינון, ביסוס, התקנה, בנייה, הקמה, יצירה, הנחת אושיות, הנחת מס
3 מקור, ראשית, מוצא, שורש; בסיס, תשתית, אושיה, מסד, כן, עמוד תווך, אבן בניין, קרקע; עיק

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יסוד מתכתי — יסוד שיש בו תכונות של מתכת {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד מוסד — בסיס איתן, יסוד מוצק {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד היסודות — עיקר העיקרים, הדבר הראשון והחשוב ביותר {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד כימי — מרכיב בסיסי, חומר ראשוני ממנו בנויים הגופים בטבע {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד נפשי — המרכיב הנפשי של העבירה הפלילית, מחשבה פלילית {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד סביר — בסיס הגיוני בהתחשב בנסיבות {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד סביר להניח — בסיס הגיוני להערכתו בהתחשב בנסיבות {{}} …   אוצר עברית

  • יסוד-המעלה — ראשית העלייה, ראש וראשון; שם מושבה בגליל העליון {{}} …   אוצר עברית

  • חוק יסוד כבוד האדם וחירותו — חוק יסוד המגדיר זכויות יסוד של הפרט {{}} …   אוצר עברית

  • חוק יסוד הכנסת — חוק יסוד הדן בבחירת הכנסת ובפעילותה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.