יישובי

1 adj. של יישוב, של התושבי
2 adj. תרבותי, מנומס, אדיב, מחונך, נאור; מאולף, מבוית, מתורבת, שאינו פר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יישובי הצפון — היישובים לאורך גבול צפון, יישובי קו העימות {{}} …   אוצר עברית

  • יישובי הנגב — יישובים הממוקמים בחבל הנגב {{}} …   אוצר עברית

  • יישובי קו העימות — היישובים לאורך גבול צפון {{}} …   אוצר עברית

  • ישב — 1 v. להתיישב; לגור, לשכון, להתגורר; להימצא, להיות מונח, להיות מושם; להתקיים, להיות קיי 2 v. לפתור, לסדר, להסדיר, לסיים, לחסל, ליישר הדורים, לסלק קשיים; לשכן, להושיב; לאכלס, להקים יישובי 3 v. לשבת במקום; להקים יישוב, להתנחל, להשתקע, להשתכן, להיאחז …   אוצר עברית

  • Lithuanian Security Police — The Lithuanian Security Police, also referred to as Saugumas ( lt. Saugumo policija), was a Lithuanian Nazi sponsored collaborationist police force that operated from 1941 to 1944.en icon cite news |author = United States Department of Justice… …   Wikipedia

  • בדן — n. נחל בישראל; אזור תל אביב, אזור המרכז, גוש יישובי מרכז האר …   אוצר עברית

  • הגנה מרחבית — מערכת צה לית הפועלת להגנה על יישובי ספר {{}} …   אוצר עברית

  • יישב — 1 v. לפתור, לסדר, להסדיר, לסיים, לחסל, ליישר הדורים, לסלק קשיים; לשכן, להושיב; לאכלס, להקים יישובי 2 v. לשבת במקום; להקים יישוב, להתנחל, להשתקע, להשתכן, להיאחז בקרקע, להקים מאחז, לשבת קב …   אוצר עברית

  • מואז — מועצה אזורית, מועצה מקומית, גוף המאגד מספר יישובי …   אוצר עברית

  • עיירתי — adj. עירוני, יישובי, כפרי, של עיירה, מעייר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.