איחוד הקבוצות והקיבוצים

זרם בתנועה הקיבוצית {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Netzer Sereni — Basisdaten hebräisch: ‏ …   Deutsch Wikipedia

  • Kibbutz Movement — The Kibbutz Movement ( he. התנועה הקיבוצית, HaTenoa a HaKibbutzit ) is the largest settlement movement for kibbutzim in Israel. It was formed in 1999 by a partial merger of the United Kibbutz Movement and Kibbutz Artzi.United Kibbutz MovementThe… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.