יותר מזל משכל

משימה הדורשת מזל טוב ולאו-דווקא חשיבה; שם של משחק טלוויזיה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • I'm Feeling Lucky — J ai de la chance J ai de la chance J ai de la chance (originalement en anglais I m Feeling Lucky) est, dans le moteur de recherche Google, le mode de recherche qui ouvre directement la page arrivant en tête des résultats, sans passer par la… …   Wikipédia en Français

  • J'ai De La Chance — J ai de la chance (originalement en anglais I m Feeling Lucky) est, dans le moteur de recherche Google, le mode de recherche qui ouvre directement la page arrivant en tête des résultats, sans passer par la liste des propositions. Il tire son nom… …   Wikipédia en Français

  • J'ai de la chance — Bouton « J ai de la chance » J ai de la chance (originalement en anglais I m Feeling Lucky) est, dans le moteur de recherche Google, le mode de recherche qui ouvre directement la page arrivant en tête des résultats, sans passer par la… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.