יוסף חיים ברנר

מספר ופובליציסט עברי, נרצח ע"י ערבים בפרדס ביפו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Littérature israélienne — La littérature israélienne est la littérature écrite par des Israéliens. Elle est en principalement écrite en hébreu et marque le renouvellement de cette langue comme langue vivante. Depuis le milieu du XIXe siècle, la langue hébraïque a de plus… …   Wikipédia en Français

  • Litterature israelienne — Littérature israélienne La littérature israélienne est la littérature écrite par des Israéliens. Elle est en principalement écrite en hébreu et marque le renouvellement de cette langue comme langue vivante. Depuis le milieu du XIXe siècle, la… …   Wikipédia en Français

  • Yosef Haim Brenner — Yosef Haim Brenner(Hebrew: יוסף חיים ברנר), alternately Yosef Chaim Brenner or Brener, (1881 1921) was a Ukrainian born Hebrew language author, one of the pioneers of modern Hebrew literature. Early lifeBrenner was born to a poor Jewish family in …   Wikipedia

  • Yossef-Haim Brener — Yossef Haïm Brenner Yossef Haïm Brenner (1881 1931) Yossef Haïm Brenner (יוסף חיים ברנר) est un écrivain de langue hébraïque. Il compte parmi les pionniers des ouvriers juifs de Palestine du nouveau Yishouv. De ses écrits ressortent… …   Wikipédia en Français

  • Yossef Haïm Brenner — (1881 1921) Yossef Haïm Brenner (יוסף חיים ברנר) est un écrivain de langue hébraïque. Il compte parmi les pionniers des ouvriers juifs de Palestine du nouveau Yishouv. De ses écrits ressortent principalement les cicatrices et les blessures d un… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.