איגרת

מכתב, דבר דואר, הודעה בכתב; תעודה, מסמך רשמי, כתב, שט

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איגרת-אוויר — דבר דואר הנשלח דרך האוויר, איגרת לחו ל, איגרת מחו ל {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת ברכה — ברכה כתובה עם איחולים לרגל אירוע משמח {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת דיפלומטית — התכתבות בין גורמים רשמיים ממדינות שונות המנוסחת בגוף שלישי וללא חתימה מלאה של השולח {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת מידע — עלון חדשות, ניוזלטר {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת פתוחה — מכתב במעטפה שאינה חתומה, גלויה {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת-חוב — תעודת התחייבות כספית, סוג של מניה {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת-חוב הניתנת להמרה — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת-חוב הניתנת להמרה במניות — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת-חוב להמרה — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

  • איגרת-חוב להמרה במניות — תעודת התחייבות כספית שמחזיקה יכול להחליפה במניות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.