חשבוני

adj. שמקורו בחשבון, השייך לחשבון, אריתמטי, מתמטי, מספר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ביטוי חשבוני — פסוק בעל משמעות במתמטיקה המורכב מספרות ומאופרטורים חשבוניים {{}} …   אוצר עברית

  • טור חשבוני — טור אריתמטי, רצף מספרי בו כל מספר גדול או קטן מהמספר העוקב לו בגודל קבוע, שורת מספרים שההפרש ביניהם שווה {{}} …   אוצר עברית

  • ממוצע חשבוני — ערך אמצעי, סכום הפריטים מחולק במספרם {{}} …   אוצר עברית

  • אריתמטי — adj. חשבוני, מתייחס לחישובים, קשור לפעולות חיבור, חיסור, כפל וחילו …   אוצר עברית

  • חישובי — adj. שמקורו בחישוב, תחשיבי, חשבוני, מתמטי, הערכת …   אוצר עברית

  • חשובי — adj. שמקורו בחישוב, תחשיבי, חשבוני, מתמטי, הערכת …   אוצר עברית

  • טור אריתמטי — טור חשבוני, רצף מספרי בו כל מספר גדול או קטן מהמספר העוקב לו בגודל קבוע, שורת מספרים שההפרש ביניהם שווה {{}} …   אוצר עברית

  • מיספרי — adj. נומרי, ספרתי, רצוף ספרות, חשבוני, ערכי, כמותי; דיגיטלי, ערוך במספרים, כתוב במספרים, שאינו אנלוג …   אוצר עברית

  • מספרי — adj. נומרי, ספרתי, רצוף ספרות, חשבוני, ערכי, כמותי; דיגיטלי, ערוך במספרים, כתוב במספרים, שאינו אנלוג …   אוצר עברית

  • מתמטי — adj. הקשור במתמטיקה, חשבוני, השייך למתמטיקה, המבוסס על מתמטיק …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.