חרם

1 v. לנדות, להרחיק, לאסור מגע, להכריז חרם, לגרש; לעקל, להפקיע, להוציא מרשות הפרט, לקחת בכו
2 v. נודה, הורחק, גורש, הוכרז עליו חרם, נאסר במגע; עוקל, הופקע, הוצא מרשות הפרט, נלקח בכו
3 נידוי, החרמה, איסור; אמברגו, קריאה למלחמה, הכרזה פומבית על הסגר, בידוד כלכלי, איסור קשרי מסחר, מצו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חרם כלכלי — חרם על תוצרת ומסחר, אמברגו {{}} …   אוצר עברית

  • חרם דרבנו גרשום — חדר ג, חוקים שהנהיג ר גרשום מאור הגולה {{}} …   אוצר עברית

  • הוטל חרם על- — הוחרם, נודה, נאסרו המגעים {{}} …   אוצר עברית

  • הוכרז עליו חרם — הוחרם, נודה, הורחק {{}} …   אוצר עברית

  • הטיל חרם — החרים, נידה, אסר על מגעים {{}} …   אוצר עברית

  • הכריז עליו חרם — החרים, נידה, הרחיק {{}} …   אוצר עברית

  • להטיל חרם — להחרים, להרחיק, לאסור מגע …   אוצר עברית

  • החרם הערבי — חרם כלכלי של מדינות ערב על תוצרת מישראל {{}} …   אוצר עברית

  • חדרג — חרם דרבנו גרשום (מאור הגולה) , חוקים שהנהיג ר גרשום מאור הגולה, הגבלת הביגמיה, איסור גירוש ללא אישור האישה, פרטיות המכתבי …   אוצר עברית

  • Herem — For the same Hebrew word, when used to mean a form of excommunication, see Cherem. Herem or cherem (Hebrew: חרם, ḥērem), as used in the Hebrew Bible, means ‘devote’ or ‘destroy’.[1] It is also referred to as the ban. The term has been explained… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.