חסר צורה

אמורפי, היולי, נוזלי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גולם — 1 דרגת ביניים בהתפתחות החרק מזחל לחרק מתבגר, שלב התכסות הזחל בקליפה במצב תרדמה , שלב בגלגול החר 2 חומר גלם, חומר לא מעובד, דבר לא גמור, גוף שלא הושלם ; גוף חסר צורה, גוש, בול, חתיכ 3 טיפש, חלמאי, אידיוט, מטומטם, נבער, שוטה, בור, כבד חשיבה, מסורבל …   אוצר עברית

  • היולי — adj. ראשוני, קדום, קדמוני, קדמון; גולמי, בלתי מעובד, חסר צורה, נ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.