אי-הבנה

פגיעה שמקורה בטעות שנבעה מחוסר הבנה בין הצדדים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הבנה הדדית — הבנה גם בלי לדבר, תחושת קרבה ואחווה {{}} …   אוצר עברית

  • הבנה מוטעית — פירוש מוטעה, הבנה שיסודה בטעות {{}} …   אוצר עברית

  • הבנה — כושר להבין, תפיסה, קליטה, תפיסת מובן, כושר תפיסה, הסקת מסקנות, ראייה לעומק, תבונ …   אוצר עברית

  • מתוך אי-הבנה — בגלל טעות שנבעה מחוסר הבנה בין הצדדים …   אוצר עברית

  • גילו הבנה — הבינו את העניין {{}} …   אוצר עברית

  • גשר של הבנה — שלב ראשון בדרך להבנה {{}} …   אוצר עברית

  • היתה ביניהם הבנה — הם הסכימו על העניין, הם הבינו זה את זה {{}} …   אוצר עברית

  • העיד על חוסר הבנה — הצביע על כך שהעניין לא הובן כראוי {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר הבנה — חוסר הכושר להבין, בעיה בתפיסת העניין …   אוצר עברית

  • יכולת הבנה — יכולת להבין …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.