אי-אכפתיות

אדישות, אפתיות, שוויון-נפש, קור-רוח {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אכפתיות — דאגה, טרדה, עניין, מעורבות, חוסר אדישו …   אוצר עברית

  • בחוסר אכפתיות — באדישות, בשוויון נפש, בלי להתרגש יותר מדי {{}} …   אוצר עברית

  • גילה אכפתיות — התעניין, היה אכפתי {{}} …   אוצר עברית

  • אדישות — קרירות, אפתיה, שוויון נפש, פלגמטיות, אי אכפתיות, חוסר עניין, אי התלהבות, עצלות, צינ …   אוצר עברית

  • אזרחות טובה — מעשים המעידים על אכפתיות ועל היות האדם נאמן למדינתו ולעמו {{}} …   אוצר עברית

  • אידשון — אדישות, אפתיה, שוויון נפש, חוסר התלהבות, חוסר אכפתיות, חוסר עניי …   אוצר עברית

  • אפאתי — 1 adj. אדיש, שווה נפש, חסר התלהבות, חסר אכפתיות, חסר עניי 2 n. אדם אדיש, לא אכפתני …   אוצר עברית

  • אפאתיה — אדישות, אידשון, שוויון נפש, חוסר התלהבות, חוסר אכפתיות, חוסר עניי …   אוצר עברית

  • אפאתייה — אדישות, אידשון, שוויון נפש, חוסר התלהבות, חוסר אכפתיות, חוסר עניי …   אוצר עברית

  • אפתי — 1 adj. אדיש, שווה נפש, חסר התלהבות, חסר אכפתיות, חסר עניי 2 n. אדם אדיש, לא אכפתני …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.