אי תשלום

הימנעות ממתן כסף, הימנעות מפירעון {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • תשלום דחוי — תשלום בתאריך מאוחר, תשלום לאחר מועד הקנייה {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום חודשי — תשלום קבוע כל חודש {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום חלקי — תשלום המכסה חלק מהמחיר, סילוק חלק מהחוב {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום קבוע — תשלום החוזר על עצמו מדי תקופה {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום תחת מחאה — תשלום תוך הכרזה על אי הכרה בקיום החוב {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום נוסף — תוספת תשלום, עוד תשלום {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום — מתן כסף, שכר, פירעון, סילוק חוב, שילומים, פיצוי, גמול, תגמול, מתן המגיע, תמורה, פריעה, עונש; חלק; השלמה, סיו …   אוצר עברית

 • תשלום בעת קבלת המשלוח — s{{}} …   אוצר עברית

 • תשלום בשעת מסירה — S{{}} …   אוצר עברית

 • תשלום חובה — כספים שחובה לשלמם לרשויות, מס, היטל {{}} …   אוצר עברית

 • תשלום מוקדם — סילוק חוב לפני המועד שנקבע לכך מראש, פירעון מוקדם {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.