אי תיאום

חוסר תיאום, בלגן, בלבול {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תיאום — התאמה, התאם, הקבלה, קואורדינציה, הרמוניה, התחשבות האחד בשני, תזמון, הסכם, הסכמה מרא …   אוצר עברית

  • תיאום טלפוני — סיכומים שנערכים בטלפון {{}} …   אוצר עברית

  • תיאום עמדות — גיבוש גישה מוסכמת, התאמה בין דעות שונות {{}} …   אוצר עברית

  • תיאום ציפיות — התאמת רמת הציפיות להתרחשויות בפועל {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר תיאום — אי תיאום, בלגן, בלבול {{}} …   אוצר עברית

  • בחוסר תיאום — מבלי לתאם, בצורה סותרת {{}} …   אוצר עברית

  • דוח תיאום — דוח בו מותאמים הרישומים בספרי העסק לסכומים המדווחים לרשויות {{}} …   אוצר עברית

  • ללא תיאום — מבלי לתאם מראש, מבלי לסכם מראש {{}} …   אוצר עברית

  • קצין-תיאום-אווירי — קצין המתאם את הסיוע האווירי לכוח, קת א {{}} …   אוצר עברית

  • יישור קו — תיאום עמדות, תיאום ציפיות, הגעה להסכמה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.