אי שימוש

הימנעות מניצול זכות משפטית {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • שימוש אישי — שימוש בידי אדם יחיד, שימוש פרטי, שימוש שאיננו עסקי {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש סביר — שימוש נאות בהתחשב בנסיבות {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש לרעה — ניצול, שימוש בלתי הולם {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש — השתמשות, הפעלה, ניצול, צריכה; שירות, תחזוק, אחזקה, מילוי תפקיד עזר; אימון, תרגול, פרקטיק …   אוצר עברית

 • שימוש בסמים — נטילת סמים, בליעה עישון או הזרקת סמים {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש חוזר — מחזור, ניצול פסולת לשימוש נוסף {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש יתר — צריכה מופרזת (בד כ של סמים) ; הפעלה רבה מדי {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש לרעה בסמכות — ניצול סמכות חוקית למטרה בלתי נאותה {{}} …   אוצר עברית

 • שימוש מופרז — s{{}} …   אוצר עברית

 • שימוש ציני — ניצול מצוקותיו של הזולת {{}} …   אוצר עברית

 • הנאת שימוש — זכות לעשות שימוש זמני בנכס {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.