אי קיום

הימנעות מביצוע מחויבות, ביצוע לקוי של מחויבות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קיום — מציאות, ישות; חיות, חיים, התקיימות; שימור, התמדה, הישארות; מילוי, ביצוע, יישו …   אוצר עברית

  • קיום בבינוניות — חובה לספק נכס או שירות סבירים אם לא נקבע בחוזה אחרת {{}} …   אוצר עברית

  • קיום בתום לב — חובה לקיים חיוב ולהשתמש בזכות הנובעים מחוזה בדרך מקובלת ובתום לב {{}} …   אוצר עברית

  • קיום מצוות — עשיית המצוות המוטלות על האדם לפי היהדות {{}} …   אוצר עברית

  • קיום-המין — המשך קיומו של אדם או בעל חיים או צומח ע י התרבות {{}} …   אוצר עברית

  • קיום-נפש — התקיימות, הישארות בחיים {{}} …   אוצר עברית

  • חברה חדלת קיום — חברה שהפסיקה לפעול ואין לה זכות קיום {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי-קיום מינימליים — האמצעים הדרושים כדי להתקיים {{}} …   אוצר עברית

  • דו-קיום — השלמה עם קיומם של שני הצדדים, שיתוף פעולה {{}} …   אוצר עברית

  • דו-קיום בשלום — השלמה עם קיומם של שני הצדדים, שיתוף פעולה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.