אי קבלה

סירוב, התנגדות, אי-הסכמה לקבל {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קבלה כחבר — קבלה רשמית להיות חלק מ …   אוצר עברית

  • קבלה — 1 אישור, היתר, רשות, רשיון; דלפק כניסה, שומר סף; לקיחה, נטילה; אישור קניי 2 חכמת הנסתר ביהדות, ח ן, תורת הסוד, הזוה …   אוצר עברית

  • קבלה מעשית — שימוש אקטיבי ביסודות הקבלה {{}} …   אוצר עברית

  • קבלה עיונית — לימוד יסודות הקבלה {{}} …   אוצר עברית

  • בחינת קבלה — מבחן הקובע קבלה או אי קבלת מועמד {{}} …   אוצר עברית

  • העברה כנגד קבלה — מסירת נכס תמורת קבלה {{}} …   אוצר עברית

  • מבחן קבלה — מבחן הקובע קבלה או אי קבלת מועמד {{}} …   אוצר עברית

  • אישור קבלה — S{{}} …   אוצר עברית

  • הוציא קבלה — רשם אישור אודות התשלום {{}} …   אוצר עברית

  • זכות קבלה — אפשרות להתקבל {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.