אי קביעות

השתנות, התחלפות, פעם כך ופעם כך {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קביעות — תמידות, יציבות, תדירות, התמדה, סדירות, רגולריות, קבע; מעמד של קבע בעבודה, סטטוס של עובד קבו …   אוצר עברית

  • אין לו קביעות — אין לו סטטוס של עובד קבוע, עובד זמני {{}} …   אוצר עברית

  • יש לו קביעות — בעל סטטוס של עובד קבוע (במוסדות ציבוריים) {{}} …   אוצר עברית

  • קבלת קביעות — מתן סטטוס של עובד קבוע (במוסדות ציבוריים) {{}} …   אוצר עברית

  • קיבל קביעות — זכה לסטטוס של עובד קבוע (במוסדות ציבוריים) {{}} …   אוצר עברית

  • אי השתנות — קביעות, יציבות, סדירות, עולם כמנהגו נוהג {{}} …   אוצר עברית

  • אי שינוי — קביעות, אי השתנות, יציבות, סדירות {{}} …   אוצר עברית

  • התמד — קביעות, התמדה, קבע, תמידות, הימשכות זמן רב; חריצות, שקדנות; אינרציה, רגילות, הישארו …   אוצר עברית

  • סטטיות — קביעות, קיבעון, יציבות, נייחות, קיפאון, חוסר תנועה, שיווי משק …   אוצר עברית

  • תמידות — קביעות, קבע, המשכיות, רציפות, התמשכות, התמד …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.