אי קבילות

העדר יכולת לאשרו כראיה, העדר יכולת לקבלו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קבילות — היות קביל, אישור כראיה, היתר, התקבלות על הדעת, התאמ …   אוצר עברית

  • קבילות ההודאה — תקפות ההצהרה בבית המשפט, מהימנות ההודאה {{}} …   אוצר עברית

  • קבילות הראיות — תקפות ההוכחות בבית המשפט, מהימנות הראיות {{}} …   אוצר עברית

  • קבילות משפטית — תקפות בבית המשפט, מהימנות {{}} …   אוצר עברית

  • נציב קבילות החיילים — האחראי על טיפול בקובלנות כנגד רשויות הצבא {{}} …   אוצר עברית

  • נציב קבילות חיילים — הממונה מטעם הצבא על קבלת תלונות מחיילים {{}} …   אוצר עברית

  • קטור — 1 אדי מים, מים רותחים, אד, גז, הבל, ערפל, עשן, עמוד עש 2 העלאת טענות, התלוננות, קובלנות, קבילות, נדנוד, בכ 3 העלאת קטורת, העלאת עשן, עישון, עישון מקטר …   אוצר עברית

  • קיטור — 1 אדי מים, מים רותחים, אד, גז, הבל, ערפל, עשן, עמוד עש 2 העלאת טענות, התלוננות, קובלנות, קבילות, נדנוד, בכ 3 העלאת קטורת, העלאת עשן, עישון, עישון מקטר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.