אי צדק

עוול, משגה, חוסר צדק, אי הגינות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • צדק אבסולוטי — צדק לכול, צדק מוחלט ומושלם שאין עליו עוררין {{}} …   אוצר עברית

  • צדק צדק תרדוף — יש לנהוג ביושר ובהגינות, יש לחרוץ משפט צדק {{}} …   אוצר עברית

  • צדק — 1 v. זוכה, טוהר, הוצא חף מפשע, הוכר כצודק, נקבע כי הצדק עמו, נתמך, הסכימו עמו, צידדו בו, אושר, עמדו לימינו, נקבע כנכו 2 v. להיות צדיק, להיות ישר, להיות הוגן; היות הצדק אתו, לדבר נכונה, לומר אמת, לדייק; להוכיח את צדקתו, לצאת זכאי, להיטהר מאשמה,… …   אוצר עברית

  • צדק היסטורי — תיקון עוול שנעשה בעבר {{}} …   אוצר עברית

  • צדק יחסי — משפט צודק לאור אמות המידה האנושיות {{}} …   אוצר עברית

  • באי-צדק — בלי צדק, בצורה לא הוגנת {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר צדק — אי צדק, עוול, קיפוח, פגיעה בזכויות, משגה, חוסר הגינות {{}} …   אוצר עברית

  • ירחי-צדק — הלוויינים הטבעיים החגים סביב כוכב הלכת צדק {{}} …   אוצר עברית

  • בית החולים שערי צדק — בית חולים בירושלים {{}} …   אוצר עברית

  • בית-דין צדק של העדה החרדית — טריבונל שיפוטי בכיר של היהדות האורתודוקסית האדוקה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.