אי פשרנות

S{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פשרנות — נטייה לפשרות, ותרנות, היעדר תקיפות, ללא עקשנות, פייסנו …   אוצר עברית

  • אופורטוניזם — סתגלנות, פשרנות, הסתגלות, התפשרות, ויתור על עקרונות, התאמה למצ …   אוצר עברית

  • ותרנות — נטייה לוויתורים, פשרנות, אי החמרה, הסכמה, גמישות, נטייה להקל, כניעה; פזרנות, בזבזנו …   אוצר עברית

  • סתגלנות — היכולת להסתגל מהר, גמישות, ותרנות, פשרנות, התאמה למצב, אופורטוניז …   אוצר עברית

  • פייסנות — פיוס, ריצוי, שידול בטוב, פשרנות, ותרנות, הרגעת הרוחות, השכנת שלום, השלמ …   אוצר עברית

  • פיסנות — פיוס, ריצוי, שידול בטוב, פשרנות, ותרנות, הרגעת הרוחות, השכנת שלום, השלמ …   אוצר עברית

  • רכות-אופי — ותרנות, פשרנות, חולשה {{}} …   אוצר עברית

  • תקיפות — 1 היות בתוקף, קיום, הימצאות, הוויה, ישות, היות, נוכחו 2 היות תקיף, חוזק, עוז, עצמה, כוח, קשיחות, נוקשות, שתלטנות, יד קשה, נמרצות, החלטיות, אי פשרנות, אגרסיביות, אסרטיביות, דעתנות, ביטחון, נמרצות, אלימו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.