אי פירעון

השארת החוב, אי תשלום חובות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פירעון — תשלום, סילוק, זיכוי, ניכוי, סיום חוב, החזר חוב, סיום תכנית חיסכון, יישום רווחי …   אוצר עברית

  • פירעון בתשלומים שווים — סילוק חוב בסדרת תשלומים שווים של הקרן {{}} …   אוצר עברית

  • פירעון חוב — סילוק חוב, החזרת חוב, תשלום חוב {{}} …   אוצר עברית

  • פירעון חוזר — הכנסה צוברת ריבית שמקורה בהשקעה {{}} …   אוצר עברית

  • פירעון מוקדם — סילוק חוב לפני המועד שנקבע לכך מראש, תשלום מוקדם {{}} …   אוצר עברית

  • פירעון שטרות — תשלום חובות, סילוק שטרות חוב {{}} …   אוצר עברית

  • פירעון שיק — תשלום הסכום הרשום על גבי שיק לגורם המחזיק בו (הנמשך) {{}} …   אוצר עברית

  • אי כושר פירעון — העדר יכולת לעמוד בתשלום התחייבויות {{}} …   אוצר עברית

  • אי פירעון שיק — סירוב לשלם את הסכום הרשום על גבי שיק {{}} …   אוצר עברית

  • בעל כושר פירעון — מסוגל לסלק את חובותיו, מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.