אי פגיעה בזכויות

הסכמה בין צדדים כי אין בפעולותיהם משום הכרה באחריות הנובעת מחוזה ביניהם {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פגיעה בזכויות — אי צדק, עוול, קיפוח {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר צדק — אי צדק, עוול, קיפוח, פגיעה בזכויות, משגה, חוסר הגינות {{}} …   אוצר עברית

  • פסקת הגבלה — רשימה של תנאים המאפשרים פגיעה בזכויות המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק {{}} …   אוצר עברית

  • שמירת זכויות — הבטחת הזכויות המוקנות לצדדים, אי פגיעה בזכויות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.