אי עשייה

עצלות, ביטול זמן, ישיבה באפס מעשה, הזנחה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עשייה מעל לנדרש — עשייה של יותר ממה שהיה צריך …   אוצר עברית

  • עשייה — יצירה, בנייה, הקמה, פעילות, פעולה, עבודה, מאמץ, עמל, מלאכה, יגע, מעשה, עיסו …   אוצר עברית

  • עשייה לסמיך — עיבוי, הסמכה …   אוצר עברית

  • עשייה מחדש — s{{}} …   אוצר עברית

  • עשייה מרצון — הסכמה, נכונות, היענות …   אוצר עברית

  • בר עשייה — שניתן לעשותו {{}} …   אוצר עברית

  • הקדים עשייה לשמיעה — הזדרז, נחפז, חש {{}} …   אוצר עברית

  • אי הקפדה — עשייה כלאחר יד, רישול, אי היצמדות למה שנדרש {{}} …   אוצר עברית

  • אנרגיה חיובית — עשייה, הפניית כוחות לאפיקים חיוביים {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע — עשייה, הוצאה לפועל, הכנה, גילום, יישום, מימוש, הגשמה, קיום, מעשה; הצגה, הבאה בפני קה …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.