אי נחיצות

חוסר תועלת, היות מיותר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נחיצות — הכרחיות, הכרח, חיוניות, דחיפות, בהילות, צורך שאינו סובל דיחו …   אוצר עברית

  • הכרחיות — נחיצות, היזקקות, צורך, דרישה, חיוניות, מהותיות, עיקריו …   אוצר עברית

  • חשיבות — נחיצות, חיוניות, הכרחיות, נדרשות, ערך, עדיפו …   אוצר עברית

  • דחיפות — בהילות, מיידיות, תכיפות, דחק, חופזה, צורך מהיר, נחיצות רבה, דרישה לפעולה מהיר …   אוצר עברית

  • דרישה — בקשה, תביעה, צורך, נחיצות, הכרח; חקירה, בדיקה, הצגת שאלות; דרשה, ביאור כתו …   אוצר עברית

  • הכרח — כורח, נחיצות, צורך; אילוץ, כפייה, כפייתיות, חוסר בריר …   אוצר עברית

  • הצורך הוא אבי ההמצאה — המצאות רבות נולדות מתוך תחושת נחיצות של האנשים {{}} …   אוצר עברית

  • חוב — 1 חובה, אשמה; התחייבות כספית, סכום כסף שיש להחזיר למלווה; מחויבות, התחייבות, הכרח, חיוב, אילוץ, כורח, נחיצות, צורך, אחריו 2 תוך, פנים, תווך, קרב, תוכן, חלל פנימי, מהו …   אוצר עברית

  • חיוניות — מרץ, אנרגיה, עירנות, התלהבות; הכרחיות, נחיצות, חשיבות, דרישה, צורך, מהותיו …   אוצר עברית

  • כורח — 1 בכוח, אונס, הכרחה, כפייה, אילוץ, חיוב, הכנעה, הכרעה, אינו 2 חיוניות, צורך, הכרח, נחיצות, דוחק, חוס …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.