אי נזילות

חוסר כושר פירעון {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נזילות — זמינות, הימצאות ככסף מזומן; הפכפכות, השתנות, אי יציבות; נוזליו …   אוצר עברית

  • בעיית נזילות — מחסור במזומנים {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון נזילות — מצב בו הרזרבה בפועל נמוכה מהרזרבה שעל הבנק להחזיק {{}} …   אוצר עברית

  • הוראות נזילות — הוראות בדבר היקף הרזרבות שעל הבנקים להחזיק {{}} …   אוצר עברית

  • יכולת נזילות — s{{}} …   אוצר עברית

  • סבל מקשיי נזילות — לא היה לו כסף מזומן {{}} …   אוצר עברית

  • עודף נזילות — מצב בו הרזרבה בפועל גבוהה מהרזרבה שעל הבנק להחזיק {{}} …   אוצר עברית

  • קשיי נזילות — מחסור במזומנים {{}} …   אוצר עברית

  • רמת נזילות מיידית — מדד של מזומנים ושווי מוזמנים של עסק לעומת ההתחייבויות השוטפות שלו משמש להערכת איתנות פיננסית בטווח המיידי (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.