אי מסירה

הימנעות מהעברת רכוש לידי כונס נכסים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מסירה אישית — מסירה לידי אדם ספציפי {{}} …   אוצר עברית

  • מסירה — נתינה, העברה לרשות אחר, מתן, הענקה, הקניה, הגשה, הבאה, אספקה; יידוע, העברת ידיעות, הלשנ …   אוצר עברית

  • אישור מסירה — אישור על קבלת המשלוח ע י הנמען (כולל תאריך, שעה וחתימה) {{}} …   אוצר עברית

  • בר מסירה — שאפשר למסור אותו {{}} …   אוצר עברית

  • תאריך מסירה — התאריך בו הסחורה או דבר הדואר הגיעו לידי הנמען {{}} …   אוצר עברית

  • תעודת מסירה — מסמך המאשר הגעה לידי הנמען {{}} …   אוצר עברית

  • תשלום בשעת מסירה — S{{}} …   אוצר עברית

  • אקדשה — מסירה למישהו, מסירה למטרה מסוימת, מינוי לתפקיד נעלה; קידוש, הקדש; כתובת על ספר, חקיק …   אוצר עברית

  • הסגרה — מסירה לידי אויב, מסירה לידי רודף; הושבה בהסגר, כליאה, ריתוק, מאסר; הלשנה, גילוי סו …   אוצר עברית

  • הקדשה — מסירה למישהו, מסירה למטרה מסוימת, מינוי לתפקיד נעלה; קידוש, הקדש; כתובת על ספר, חקיק …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.