אי מוחשיות

היות בלתי מוחשי, היות מופשט {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוחשיות — מוחשות, מציאותיות, קיום, ממשיות, גשמיות, קונקרטיות, יכולת התפיסה בחושים, אי מופשטו …   אוצר עברית

  • מוחשות — מוחשיות, מציאותיות, קיום, ממשיות, גשמיות, קונקרטיות, יכולת התפיסה בחושים, אי מופשטו …   אוצר עברית

  • אבסטראקטיות — מופשטות, הפשטה, חוסר ממשיות, אי מציאותיות, חוסר ריאליות, אי מוחשיות, רוחניות, אוויריו …   אוצר עברית

  • אבסטרקטיות — מופשטות, הפשטה, חוסר ממשיות, אי מציאותיות, חוסר ריאליות, אי מוחשיות, רוחניות, אוויריו …   אוצר עברית

  • ארציות — ענייני העולם הזה, גשמיות, חומריות, מוחשיות, חוסר רוחניות ; לאומיות, עממיו …   אוצר עברית

  • גשמיות — חומריות, מטריאליזם, גופניות, מוחשיות, ממשיות, אי רוחניות, עובדתיו …   אוצר עברית

  • ממשות — אקטואליות, עובדתיות, מציאות, אמת, אמיתיות, נכונות, חומריות, תוכן, ישות, מוחשיות, קונקרטיו …   אוצר עברית

  • ממשיות — אקטואליות, עובדתיות, מציאות, אמת, אמיתיות, נכונות, חומריות, תוכן, ישות, מוחשיות, קונקרטיו …   אוצר עברית

  • מציאות — אמת, אמיתיות, ריאליות; קיום, הימצאות, הוויה, ישות, ממשיות, ממשות, מוחשיות; העובדות בשטח, מה שקיים למעשה, מה שיש, המצב הקיי …   אוצר עברית

  • מציאותיות — אמיתיות, ריאליות, ממשיות, ממשות, מוחשיות, סבירות, הגיוניות, ייתכנות, מעשיו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.