אי כניעה

עיקשות, התעקשות, דרישה בתוקף, אי-ויתור, סרבנות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כניעה ללא תנאי — כניעה טוטאלית, תבוסה מוחצת המביאה לכניעה ללא הצבת תנאים {{}} …   אוצר עברית

  • כניעה — התרפסות, צייתנות, שעבוד, דיכוי, ויתור, הסכמה, אי לחימה, קבלת מרות, נפילה בשבי, הנפת דגל לבן, הרמת ידיי …   אוצר עברית

  • כניעה מראש — ויתור מראש, אי ניסיון להתמודד …   אוצר עברית

  • חוזה כניעה — חוזה בו הצד שהפסיד במלחמה מודה בתבוסתו ונושא במחירה {{}} …   אוצר עברית

  • ויתור מראש — כניעה מראש, ויתור הנעשה עוד טרם העימות {{}} …   אוצר עברית

  • סיפוק תשוקה — כניעה לתוקות, עשיית מעשה להגשמת התשוקה {{}} …   אוצר עברית

  • כנע — 1 v. הוכרע, נוצח, הובס, הודבר, גברו עליו, הובא לידי כניעה; נכבש, דוכא, השתלטו עלי 2 v. להיות כנוע, לנהוג כעבד נרצע, להפגין כניעות, להתרפס, להיות צייתן; להיכנע, להשתעב 3 v. להכריע, לנצח, להביס, להדביר, להתגבר, לגבור, לגרום כניעה; להשתלט, לכבוש,… …   אוצר עברית

  • בלוקדה — הסגר, ניתוק כל קשרי התחבורה, כפיית כניעה ע י סגירת הדרכי …   אוצר עברית

  • היכנעות — היות נכנע, כניעה, נכנעות, התרפסות, ציות לכובש, ויתור, השתעבדות, קבלת מרו …   אוצר עברית

  • הכנעות — היות נכנע, כניעה, נכנעות, התרפסות, ציות לכובש, ויתור, השתעבדות, קבלת מרו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.