חזקה

1 אחיזה, תפיסה, זכות, בעלות, החזקה, אפוטרופסות, פטרונות, שכירה, חכיר
2 כוח, עצמה, חוסן, עוז, אומץ, תוקף, כושר, און, נחישות, גבור
3 מכפלת מספר בעצמו (מתמטיקה)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חזקה עובדתית — הנחה הנוגעת להוכחת יסודות עובדתיים, חזקה שבעובדה {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה שאינה ניתנת לסתירה — הנחה משפטית שלא ניתן להפריכה, חזקה חלוטה {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה שבעובדה — הנחה הנוגעת להוכחת יסודות עובדתיים, חזקה עובדתית {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה שלא ניתנת לסתירה — הנחה משפטית שלא ניתן להפריכה, חזקה חלוטה {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה הניתנת לסתירה — הנחה משפטית שניתן להפריכה {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה חוקית — זכות על נכס המוכרת ע י החוק {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה חלוטה — הנחה משפטית שלא ניתן להפריכה {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה ידו על- — הכריח, הטיל מרות, רדה {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה משפטית — הנחה הנוגעת להוכחת יסודות משפטיים; זכות על נכס המוכרת ע י המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה עליו — אפשר לסמוך עליו, ברור שהוא {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.