אי כושר פירעון

העדר יכולת לעמוד בתשלום התחייבויות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כושר פירעון פיננסי — היכולת לפרוע הלוואות שוטפות באמצעות הנכסים השוטפים {{}} …   אוצר עברית

  • כושר-פירעון — היכולת לפרוע הלוואות בזמן, עמידה בהתחייבויות כספיות {{}} …   אוצר עברית

  • בעל כושר פירעון — מסוגל לסלק את חובותיו, מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו {{}} …   אוצר עברית

  • יחס כושר פירעון — מדד של ההלוואות שנטל עסק לעומת הונו משמש להערכת איתנות פיננסית (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • אי נזילות — חוסר כושר פירעון {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.