אי כדאיות

לא משתלם, אין סיבה להשקיע {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כדאיות — תועלת, רווח, הכנסה, שווי, ערך, כלכליות; התאמ …   אוצר עברית

  • כדאיות השקעה — התועלת שמשקיע עשוי להפיק מהשקעתו {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר כדאיות — חוסר רווחיות, פרויקט לא משתלם {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר כדאיות כלכלית — חוסר רווחיות, פרויקט לא משתלם {{}} …   אוצר עברית

  • מצב אקטוארי — כדאיות הביטוח, מצב שמקורו בסטטיסטיקה של ביטוח {{}} …   אוצר עברית

  • ניתוח עלות-תועלת — שיטה להצגת גורמים שצריך להביא בחשבון בעת קבלת החלטות כלכליות, הערכת כדאיות כלכלית {{}} …   אוצר עברית

  • עדיפות — יתרון בטיב, כדאיות, תועלת, רווח; זכות קדימה, קדימות, ראשוניות; עליונות, יתרון, בכירו …   אוצר עברית

  • שיעור תשואה פנימי — מדד המשמש להערכת כדאיות השקעה על ידי יחסיותו לריבית הצפויה לתקופת קיום ההשקעה {{}} …   אוצר עברית

  • תכנית אקטוארית — תכנית הכוללת חישובי כדאיות של ביטוח {{}} …   אוצר עברית

  • תמריץ יצוא — סיוע כספי שמטרתו להגביר את כדאיות היצוא {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.