אי ישימות

sss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ישימות — התאמה, שימושיות, האפשרות ליישם, האפשרות להביא לשימוש מעש …   אוצר עברית

  • ישימות החוק — מידת האפשרות לקיים את החוק הלכה למעשה {{}} …   אוצר עברית

  • בדיקת ישימות — בחינה מקדמית של אפשרות ביצוע פרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר ישימות — חוסר אפשרות ביצוע, בעייתיות ביישום …   אוצר עברית

  • חקר ישימות — בחינה מקדמית של אפשרות ביצוע פרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • מעשיות — שימושיות, תועלת, יעילות, תועלתיות, תכליתיות; נוחות שימוש, נוחות הביצוע, ישימות, ביצועיות, ממשיות, אמיתיות, פרקטיו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.