אי חומריות

sss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חומריות — גופניות, גשמיות, ממשיות, פיזיות, אי רוחניו …   אוצר עברית

  • גשמיות — חומריות, מטריאליזם, גופניות, מוחשיות, ממשיות, אי רוחניות, עובדתיו …   אוצר עברית

  • רדיפת תענוגות — חומריות, נהנתנות, ניצול כל הנאות החיים {{}} …   אוצר עברית

  • ארציות — ענייני העולם הזה, גשמיות, חומריות, מוחשיות, חוסר רוחניות ; לאומיות, עממיו …   אוצר עברית

  • חושניות — גופניות, בשריות, חומריות, תאוותנות, מיניות, יצריו …   אוצר עברית

  • ממוניזם — רדיפה חמדנית אחר עושר; חומרנות; חומריות, גשמיות, ארציו …   אוצר עברית

  • ממשות — אקטואליות, עובדתיות, מציאות, אמת, אמיתיות, נכונות, חומריות, תוכן, ישות, מוחשיות, קונקרטיו …   אוצר עברית

  • ממשיות — אקטואליות, עובדתיות, מציאות, אמת, אמיתיות, נכונות, חומריות, תוכן, ישות, מוחשיות, קונקרטיו …   אוצר עברית

  • עצמיות — אישיות, זהות, אינדיבידואליות, ישות, טבע, אני, דמות, ייחוד; גשמיות, חומריות, ממשיו …   אוצר עברית

  • פשט — 1 v. הפשיטוהו, הוסרו בגדיו, קולף, עורטל, הושאר עירום, חשפו את גופו; נעשה פשוט, הובהר, הובר 2 v. לגרום להפשטה, לעשות למופשט, להוריד גשמיות, לעשות לאבסטרקטי, להפוך ללא מוחש 3 v. להוריד בגדים, להסיר, לחלוץ, לקלף, לערטל, להשיר, להשיל, להשליך מעל,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.