אי זהירות

רשלנות, פזיזות, חוסר תשומת לב, שגגה, היסח הדעת {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • זהירות סבירה — זהירות נאותה בהתחשב בנסיבות {{}} …   אוצר עברית

  • זהירות — הישמרות, חששנות, מתינות, דאגנות, הקפדה, שימת לב, עמידה על המשמר, עירנות, דריכו …   אוצר עברית

  • זהירות בדרכים — שמירה על כללי הבטיחות כדי להימנע מתאונות דרכים {{}} …   אוצר עברית

  • זהירות כלב נושך — שלט המזהיר את הבאים לגבי הימצאותו של כלב באזור {{}} …   אוצר עברית

  • זהירות מופרזת — sss{{}} …   אוצר עברית

  • זהירות עובדים בכביש — תמרור המורה לנהגים לנסוע בזהירות משום שמתחזקים או מרחיבים את הכביש {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי-זהירות — כלים ודרכים המשמשים לשמירה ודאגה לביטחון {{}} …   אוצר עברית

  • בחוסר זהירות — בפזיזות, באופן נמהר, בחוסר שיקול דעת, מתוך רשלנות, ללא תשומת לב {{}} …   אוצר עברית

  • חובת זהירות — חובה לנהוג בתשומת לב ולהימנע מהתרשלות {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר זהירות — רשלנות, פזיזות, חוסר תשומת לב, היסח הדעת, נמהרות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.