אי התקנה

sss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • התקנה — הסדרה, קביעה, סידור מתקן, הוספת מתקן, הקמה, כינון, יסוד, העמדה, הפעלה, טיכוס, עריכ …   אוצר עברית

  • תכנית התקנה — תכנית המעתיקה תכנה מדיסקטים לתוך הדיסק הקשיח {{}} …   אוצר עברית

  • אמצאה — המצאה, תגלית, גילוי, בריאה, יצירה, התקנה, עשיית יש מאי …   אוצר עברית

  • הכנה — הכשרה, התכוננות; התקנה, עריכת הדרו …   אוצר עברית

  • המצאה — תגלית, גילוי, בריאה, יצירה, התקנה, עשייה יש מאין; פטנט, תחבולה, רעיון; הבאה, הספקה, ציו …   אוצר עברית

  • ייסוד — כינון, ביסוס, התקנה, בנייה, הקמה, יצירה, הנחת אושיות, הנחת מס …   אוצר עברית

  • יסוד — 1 אלמנט (כימיה) , חומר כימי טהור, מרכיב בסיס 2 כינון, ביסוס, התקנה, בנייה, הקמה, יצירה, הנחת אושיות, הנחת מס 3 מקור, ראשית, מוצא, שורש; בסיס, תשתית, אושיה, מסד, כן, עמוד תווך, אבן בניין, קרקע; עיק …   אוצר עברית

  • עבוד — עריכה, עיצוב, העמדה, סגנון; שינוי, התאמה, התקנה, שילוב, סיגול, סידור, ארגון; חרישה, עבודת אדמה, טיפול בקרקע; טיפול בעורות, בורסקאו …   אוצר עברית

  • עיבוד — עריכה, עיצוב, העמדה, סגנון; שינוי, התאמה, התקנה, שילוב, סיגול, סידור, ארגון; חרישה, עבודת אדמה, טיפול בקרקע; טיפול בעורות, בורסקאו …   אוצר עברית

  • עריכה — עיצוב, העמדה, התקנה לדפוס, סגנון; ארגון, סידור, הכנה, התאמה, הכשר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.