אי התמזגות

sss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • התמזגות — התאמה, הרמוניה; התלכדות, התחברות; מיזוג; בחישה, בלילה, מיזוג מרכיבים, מהילה, עירוב, ערבו …   אוצר עברית

  • אנאיזוגמי — adj. (בביולוגיה) מתרבה ע י התמזגות תאי מין שוני …   אוצר עברית

  • אנאיזוגמיות — (בביולוגיה) התרבות ע י התמזגות תאי מין שוני …   אוצר עברית

  • הימהלות — הימזגות, התמזגות, התערבבות, עירוב נוזלים, היות מהול, היות מעורבב; היות מדולל, הידללו …   אוצר עברית

  • המהלות — הימזגות, התמזגות, התערבבות, עירוב נוזלים, היות מהול, היות מעורבב; היות מדולל, הידללו …   אוצר עברית

  • הרמוניה — התלכדות, התמזגות, התאמה, תיאום, אחידות, אחדות מוסיקלית, עריבות לאוזן, תוא …   אוצר עברית

  • הרמונייה — התלכדות, התמזגות, התאמה, תיאום, אחידות, אחדות מוסיקלית, עריבות לאוז …   אוצר עברית

  • השתלבות — הצטרפות, חבירה, היטפלות, היצמדות, התאחות; התמזגות, התאחדות, התלכדות, שליב …   אוצר עברית

  • התלכדות — התאחדות, התמזגות, איחוד, ליכוד, אחדות, התחברות, הצטרפות; התכנסות, סכימת טור (מתמטיקה) …   אוצר עברית

  • התערבבות — בחישה, בלילה, התמזגות, מיזוג מרכיבים, מהילה, עירוב, ערבוב; התלכדות, התחברות, היטמעו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.